Foreningen

Information

Landsforeningen for Husdyrenes Vel Fyn (i daglig tale Husdyrenes Vel) blev stiftet 26. maj 1970 og er, som navnet siger, en landsdækkende dyreværnsforening, hvis aktiviteter dog primært foregår på Fyn (ca. 80%).

Foreningen driver et dyreinternat i Ringe, hvor vi påtager os formidling af hunde og katte, der af den ene eller anden årsag er svigtet eller er kommet i klemme i systemet.
Endvidere arbejder vi med alle former for dyreværnssager, og vi indgiver anmeldelse i de sager, der berettiger til det. Vi er med i forreste linie og protesterer, når dyr udsættes for mishandling.

Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling.
Husdyrenes Vel har et meget tæt samarbejde med landets øvrige dyreværnsforeninger.

HVOR KOMMER MIDLERNE FRA?
Foreningen modtager ikke støtte fra stat eller kommune. De midler, vi skal bruge for at udføre vores arbejde for de svigtede dyr, kommer fra f.eks.:
- Medlemskontingent og bidrag fra medlemmer eller  andre dyrevenlige personer.
- Gaver fra fonde og legater.
- Venlige mennesker, der har betænkt foreningen ved oprettelse af testamente til fordel for Husdyrenes Vel. Husdyrenes Vel er godkendt efter ligningslovens §8A, hvilket betyder, at vi ikke skal betale gave- eller arveafgift (hele det donerede beløb som gives kan trækkes fra i skat).
Ønsker De at betænke Husdyrenes Vel i Deres testamente, så hjælper vi Dem med oprettelse af testamentet - Kontakt Advokat Bertel Rasmussen på tlf. 62 20 21 15

VIL DE STØTTE LANDSFORENINGEN HUSDYRENES VEL FYN? 
Kunne De tænke Dem at støtte vores arbejde, kan De melde Dem ind i foreningen.
Det årlige kontingent (husstandskontingent) er for 2014 kr. 175.- og for 2015 kr. 225,-.
Ring på tlf. 30 52 24 38 og få tilsendt materiale.
De kan også støtte vores arbejde uden at blive medlem ved at indbetale bidrag på giro nr.:  +71 < 86900807 > 9253157.

Vi kan også støttes via Mobile Pay på tlf. 30 52 24 38,
det er en App man henter til sin telefon og derved kan man donere bidrag til os.


FLYTNING
Husk at sende ny adresse til
Dyreinternatet
Hovedvejen 46,
5750 Ringe
Tlf.nr.: 30 52 24 38
E-mail:
hdv.fyn@mail.dk eller
www. husdyrenesvel@mail.dk

Foredrag: For en pris på 1.500 kr. kommer formanden, som har
30 års erfaring i dyreværn, ud og fortæller om det, at arbejde med dyr på internatet, dyrplagerisager og lignende.


Billede af vores store udvendige legegård for hundene, som vi går ned i med én hund ad gangen.
Din "Flash" afspiller har brug for at blive opgraderet

For at se denne side kan du klikke her for at hente den seneste version af "Flash" fra Adobe. Når installationen er overstået kan du vende tilbage hertil og se siden.

Hvis du ser denne besked selvom du lige har opgraderet Flash så prøv at lukke alle Internet Explorer vinduer ned, start op igen og kom tilbage til denne side.